fbpx

הוראה מתקנת - מותאמת

 

הילד שלכם מתקשה לקרוא? הבת שלכם נמנעת מהכנת שיעורי הבית?

מרכז אמירים מציע שיעורי הוראה מתקנת - מותאמת, שיסייעו לילדיכם ללמוד להתמודד עם הקשיים, ולהשתלב באופן אופטימאלי בבית הספר מבחינה לימודית.


מהי הוראה מתקנת - מותאמת ומהי מטרתה?

קשיים במיומנויות האקדמיות בתחומים של קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, אסטרטגיות למידה ובנוסף בחשבון ובאנגלית הם עניין שכיח בקרב תלמידים. קשיים אלו עלולים לגרום לאותם תלמידים להרגיש שהם "נותרים מאחור" ביחס ליתר חבריהם לכיתה, שהם אינם עומדים בציפיות של ההורים ושל המערכת החינוכית, ושהם אינם מממשים את הפוטנציאל הגלום בהם. במקרים אלה נעזרים בהוראה המתקנת - מותאמת, שהיא צורת לימוד המבוססת על שיטות הוראה ייחודיות, המותאמות לצרכיו לקשייו וליכולותיו של התלמיד.

בין אם מדובר במשחק, בהפעלה אקטיבית של הילד, ביצירה או באמצעי חוויתי אחר. המורות להוראה מתקנת - מותאמת במרכז 'אמירים' יודעות להתאים את המתודה לקשייו של הילד, באופן הקשוב למצבו, המותאם לקשייו והמאפשר לו לעקוף אותם, ולחוות תהליך למידה משמעותי.

הוראה מתקנת -מותאמת אינה שיעור פרטי!

זה המקום להדגיש, כי הוראה מתקנת - מותאמת איננה שיעור פרטי או שיעור עזר, כפי שרבים נוטים לחשוב. שיעור פרטי מיועד לילדים שצברו פערים לימודיים, ומבקשים לצמצם אותם באמצעות סיוע של מורה המתמחה בתחום המקצועי בו קיימים הפערים. שיעורי הוראה מתקנת - מותאמת לעומת זאת, מועברים על-ידי מורה שהוסמכה לאבחן ולטפל בלקויות למידה, ושיודעת כיצד להתאים את אסטרטגיית הלימוד לקשיים המאפיינים את תפקודו של הילד.


הוראה מתקנת - מותאמת באמירים בשלושה שלבים

success-kid

שיטת ההוראה שפותחה במרכז אמירים, והמאפשרת לנו להעניק לפונים אלינו את התמיכה הלימודית שלה הם זקוקים, מבוססת על שלושה שלבים:

  1. יצירת הקשר הבינאישי עם הילד, שהיא בראייתינו, התנאי הבסיסי ביותר להצלחת השיעורים. הקשר האישי מורה-תלמיד מסייע למורה להתאים את שיטת הלימוד לצרכיו של התלמיד באופן אופטימלי.
  2. זיהוי התקדמות בהשוואה לנקודת ההתחלה.
  3. שחזור של חווית הלימוד המוצלח שנרשמה במסגרת ההוראה המתקנת - מותאמת המכילה והתומכת גם במהלך הלימודים בכיתה. בשלב זה אנחנו מוודאים, כי לא נוצר פער בין התפקוד של התלמיד במסגרת השיעורים באמירים לבין תפקודו בבית הספר.


מה מייחד את שיעורי ההוראה המתקנת - מותאמת במרכז אמירים?

  • אנו מציעים שיעורי הוראה מתקנת - מותאמת באופן פרטני. ההחלטה לגבי שיבוץ הילד תתקבל לאחר הבנת צרכיו הייחודיים על-  ידי  אנשי המקצוע הרלוונטיים.
  • קליטת התלמיד לשיעורים באמירים תעשה לאחר דיאלוג מעמיק עם ההורה הפונה, לאחר עיון בכל הדו"חות והאבחונים שיש אודות התלמיד לאחר חשיבה עם צוות מקצועי ב'אמירים' לגבי השיבוץ.
  • אנו מאמינים, כי הקשר השוטף עם בית הספר מיטיב ומשדרג את התהליך הלימודי ואת קצב ההתקדמות. לפיכך, אנחנו מקיימים דיאלוג עם גורמים בבית הספר, וזאת בתנאי שניתנה ההסכמה לכך מצד ההורים.
  • אנו מקפידים לקיים קשר רציף גם עם ההורים, ולעדכן אותם בקצב ההתקדמות של הילד. לאחר כ-10 מפגשים ראשונים, מתקיימת פגישת משוב עם וההורים, כדי לשתף במתרחש במסגרת התהליך הלימודי וכדי לשמוע על התרשמותכם, ההורים, מהתהליך וכדי לחשוב ביחד על כיווני סיוע והתערבות.


נ
שמח לענות לכם על שאלות נוספות, לספק עוד מידע רלוונטי ולסייע לכם לעזור לילדיכם